Ροή περιεχομένου μέσω της Οικιακής κοινής χρήσης
Μπορείτε να αναπαράγετε ροή μουσικής, ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών, φωτογραφιών και άλλου περιεχομένου iTunes από υπολογιστή…

Προβολή φωτογραφιών από τον υπολογιστή σας σε Apple TV
Μπορείτε να μοιραστείτε φωτογραφίες από τον υπολογιστή σας στο Apple TV. Επιλέξτε ποιες φωτογραφίες θέλετε…