Ρυθμίσεις μουσικής

Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στις «Εφαρμογές» > «Μουσική».

Ενεργοποίηση της Βιβλιοθήκης μουσικής iCloud: Ενεργοποιήστε τη Βιβλιοθήκη μουσικής iCloud για πρόσβαση σε όλη τη μουσική σας από το Apple Music, τις αγορές σας από το iTunes, τα τραγούδια που έχετε στείλει από τον υπολογιστή σας, καθώς και τη βιβλιοθήκη σας στο iTunes Match. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το iTunes Match, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδρομή στο iTunes Match.

Επανάληψη τραγουδιών: Ενεργοποιήστε την «Επανάληψη μουσικής».

Κανονικοποίηση του επιπέδου ήχου της μουσικής σας: Ενεργοποιήστε την επιλογή «Έλεγχος ήχου».