Παίζει τώρα

Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε στη Μουσική Μουσική, μπορείτε να επιλέξετε τραγούδι και μετά να πιέσετε την επιφάνεια Touch για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, το τραγούδι εμφανίζεται στο «Παίζει τώρα». Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης για έλεγχο της αναπαραγωγής. Η αναπαραγωγή του τραγουδιού συνεχίζεται ακόμη κι αν αποχωρήσετε από τη Μουσική, αλλά διακόπτεται εάν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή βίντεο ή ήχου σε άλλη εφαρμογή.

Στην οθόνη «Παίζει τώρα», μπορείτε να πλοηγηθείτε γρήγορα σε άλλα τραγούδια σε ένα άλμπουμ ή μια λίστα αναπαραγωγής ή να επιλέξετε περισσότερες επιλογές.

Εμφάνιση χειριστηρίων στην οθόνη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής: Ακουμπήστε το δάχτυλό σας στην επιφάνεια Touch. Εμφανίζεται μια ένδειξη κατάστασης που δείχνει τον χρόνου που έχει παρέλθει και τον χρόνο που απομένει.

Μετάβαση στην αρχή ή παράλειψη στο επόμενο τραγούδι: Στην επιφάνεια Touch, πιέστε αριστερά ή δεξιά για επανεκκίνηση του τρέχοντος τραγουδιού ή παράλειψη στην αρχή του επόμενου τραγουδιού.

Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός: Στην επιφάνεια Touch, πιέστε παρατεταμένα αριστερά ή δεξιά για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Αφήστε το δάχτυλό σας για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Εμφάνιση των τραγουδιών που ακολουθούν: Στην οθόνη «Παίζει τώρα», πιέστε την επιφάνεια Touch για εμφάνιση των τραγουδιών που βρίσκονται παρακείμενα του τρέχοντος τραγουδιού στην ουρά «Παίζει τώρα». Για αναπαραγωγή διαφορετικού τραγουδιού, σαρώστε αριστερά ή δεξιά για να επισημάνετε το τραγούδι που θέλετε να αναπαράγετε και μετά πιέστε την επιφάνεια Touch.

Μετακίνηση σε συγκεκριμένο σημείο του τραγουδιού: Στην οθόνη «Παίζει τώρα», πιέστε την επιφάνεια Touch και μετά σαρώστε προς τα κάτω για να εμφανίσετε τον χρόνου που έχει παρέλθει και τον χρόνο που απομένει. Σαρώστε αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στη γραμμή χρόνου.

Λήψη περισσότερων επιλογών: Στην οθόνη «Παίζει τώρα», πιέστε την επιφάνεια Touch και μετά επιλέξτε το κουμπί «Περισσότερα» Κουμπί «Περισσότερα» στην επάνω πλευρά της οθόνης για να δείτε περισσότερες επιλογές. Ανάλογα με το τραγούδι, μπορεί να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:

  • Μετάβαση στο άλμπουμ

  • Σήμανση αγαπημένου τραγουδιού

  • Έναρξη προσαρμοσμένου ραδιοφωνικού σταθμού από το τραγούδι

  • Προσθήκη του τραγουδιού σε λίστα αναπαραγωγής

  • Αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού

  • Αλλαγή των ρυθμίσεων ηχείου σας

Επανάληψη: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στις «Εφαρμογές» > «Μουσική» και μετά ενεργοποιήστε την «Επανάληψη μουσικής».