Μουσική μου

Η καρτέλα «Μουσική μου» περιλαμβάνει περιεχόμενο Apple Music που έχετε προσθέσει, καθώς και αγορές από το iTunes, αλλά και τη μουσική που έχετε καταστήσει διαθέσιμη μέσω του iTunes Match.

Σημείωση: Μπορείτε να εγγραφείτε στο iTunes Match μόνο μέσω της «Μουσικής» από συσκευή iOS ή μέσω του iTunes στον υπολογιστή σας.

Εμφάνιση και αναπαραγωγή μουσικής: Επιλέξτε μια επιλογή στη λίστα για εμφάνιση της μουσικής σας κατά Καλλιτέχνες, Άλμπουμ, Τραγούδια και άλλα. Επιλέξτε ένα τραγούδι για να αναπαραχθεί.

Τυχαία σειρά: Για αναπαραγωγή όλων των περιεχομένων της επιλογής «Μουσική μου» με τυχαία σειρά, επιλέξτε «Τυχαία σειρά» στο πάνω μέρος της λίστας. Για αναπαραγωγή ενός άλμπουμ με τυχαία σειρά, επιλέξτε το άλμπουμ και μετά επιλέξτε «Τυχαία σειρά» στο πάνω μέρος της λίστας τραγουδιών.

Προσθήκη μουσικής σε μια λίστα αναπαραγωγής: Στην οθόνη «Παίζει τώρα», πιέστε την επιφάνεια Touch και επιλέξτε το κουμπί «Περισσότερα» Κουμπί «Περισσότερα». Στη συνέχεια, επιλέξτε «Προσθήκη σε λίστα αναπαραγωγής».

Αφαίρεση τραγουδιού Apple Music από τη «Μουσική μου»: Στην οθόνη «Παίζει τώρα», πιέστε την επιφάνεια Touch και επιλέξτε το κουμπί «Περισσότερα» Κουμπί «Περισσότερα». Στη συνέχεια, επιλέξτε «Αφαίρεση από τη Μουσική μου».