Λίστες αναπαραγωγής

Οι «Λίστες» εμφανίζονται στη γραμμή μενού της Μουσικής Μουσική εάν είστε μέλος του Apple Music.

Περιήγηση σε λίστες αναπαραγωγής: Επισημάνετε μια λίστα αναπαραγωγής και μετά πιέστε την επιφάνεια Touch για προβολή. Επιλέξτε ένα τραγούδι για να αναπαραχθεί. Εκτός από τις λίστες αναπαραγωγής που δημιουργείτε στην οθόνη «Παίζει τώρα», οι «Λίστες» περιλαμβάνουν λίστες αναπαραγωγής που έχετε προσθέσει από το Apple Music, καθώς και τις λίστες που έχουν μοιραστεί άλλοι χρήστες με εσάς.

Δημιουργία νέας λίστας αναπαραγωγής από το τραγουδιού που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή: Στην οθόνη «Παίζει τώρα», πιέστε την επιφάνεια Touch και μετά επιλέξτε το κουμπί «Περισσότερα» Κουμπί «Περισσότερα» στην επάνω πλευρά της οθόνης. Επιλέξτε «Προσθήκη σε λίστα» και μετά επιλέξτε «Νέα» και εισαγάγετε έναν τίτλο.

Οι λίστες αναπαραγωγής που δημιουργείτε στο Apple TV προστίθενται στη Βιβλιοθήκη μουσικής σας στο iCloud και εμφανίζονται σε όλες τις συσκευές σας.