Για εσάς

Η επιλογή «Για εσάς» εμφανίζεται στη γραμμή μενού της Μουσικής Μουσική αν είστε μέλος του Apple Music. Το Apple Music προτείνει συγκεκριμένες λίστες αναπαραγωγής και συγκεκριμένα άλμπουμ, βάσει των προτιμήσεών σας.

Περιήγηση σε μουσική που έχει επιλεχθεί ειδικά για εσάς: Επισημάνετε ένα άλμπουμ ή μια λίστα αναπαραγωγής και μετά πιέστε την επιφάνεια Touch για προβολή. Επιλέξτε ένα τραγούδι για να αναπαραχθεί. Αν δείτε μια πρόταση που δεν σας αρέσει, πιέστε παρατεταμένα την επιφάνεια Touch και πείτε στη Μουσική ότι δεν αντιστοιχεί στα γούστα σας.

Πείτε στη Μουσική τι σας αρέσει: Για βοήθεια στη βελτίωση των μελλοντικών προτάσεων, επιλέξτε το κουμπί «Μου αρέσει» Κουμπί «Μου αρέσει» κατά την προβολή των περιεχομένων ενός άλμπουμ, μιας λίστας αναπαραγωγής ή της οθόνης ενός καλλιτέχνη ή επιλέξτε «Μου αρέσει αυτό το τραγούδι» στη λίστα του κουμπιού «Περισσότερα» Κουμπί «Περισσότερα» στο «Παίζει τώρα».

Προσθήκη άλμπουμ ή λίστα αναπαραγωγής στη «Μουσική μου»: Επιλέξτε το κουμπί προσθήκης Κουμπί προσθήκης. Η λίστα αναπαραγωγής παραμένει στη «Μουσική μου» και ενημερώνεται αυτόματα αν αλλάξουν τα περιεχόμενά της.

Λήψη περισσότερων επιλογών λίστας αναπαραγωγής: Κατά την προβολή των περιεχομένων μιας λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε το κουμπί «Περισσότερα» Κουμπί «Περισσότερα» για τυχαία σειρά, αναπαραγωγή επόμενου, προσθήκη μουσικής στην ουρά «Επόμενο», για δημιουργία σταθμού βάσει της τρέχουσας επιλεγμένης μουσικής ή για προσθήκη των τραγουδιών της λίστας στη δική σας λίστα αναπαραγωγής.

Λήψη περισσότερων επιλογών τραγουδιού: Επισημάνετε ένα τραγούδι σε μια λίστα αναπαραγωγής και μετά πιέστε παρατεταμένα την επιφάνεια Touch για να δείτε περισσότερες επιλογές. Ανάλογα με το τραγούδι, μπορείτε να προβάλλετε το άλμπουμ, να το επισημάνετε ως αγαπημένο τραγούδι, να το αναπαράγετε επόμενο, να το προσθέσετε στην ούρα «Επόμενο», να ξεκινήσετε έναν σταθμό, να το προσθέτετε στη «Μουσική μου», να το προσθέσετε σε λίστα αναπαραγωγής ή να το αφαιρέσετε από την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.