Φόρτιση του Apple TV Remote

Το Apple TV Remote διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Υπό φυσιολογική χρήση, πρέπει να το φορτίζετε λίγες μόλις φορές ανά έτος. Μια ειδοποίηση εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης όταν εξαντλείται η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Remote και συσκευές» > Bluetooth για να ελέγξετε τη στάθμη της μπαταρίας. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Apple TV Remote ενώ φορτίζεται.

Εικόνα του τηλεχειριστηρίου που δείχνει το βύσμα Lightning

Φόρτιση του Apple TV Remote: Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Lightning στη θύρα Lightning στο κάτω μέρος του Apple TV Remote. Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα USB ενός υπολογιστή ή σε τροφοδοτικό USB της Apple (πωλείται ξεχωριστά).

Για την πλήρη φόρτιση του Apple TV Remote απαιτούνται περίπου εννέα ώρες.