Έλεγχος ευαισθησίας της επιφάνειας Touch

Μπορείτε να εξατομικεύσετε την επιφάνεια Touch του Apple TV Remote ώστε να ταιριάζει με το δικό σας, συγκεκριμένο στιλ χειρισμού.

Αλλαγή ανίχνευσης επιφάνειας Touch: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Χειριστήρια και συσκευές» > «Ανίχνευση επιφάνειας Touch».

Ρυθμίστε την ανίχνευση σε «Γρήγορη» προκειμένου οι μικρότερες κινήσεις του αντίχειρα να μετακινούνται πιο μακριά στην οθόνη του Apple TV. Ρυθμίστε την ανίχνευση σε «Αργή» προκειμένου να απαιτούνται μεγαλύτερες κινήσεις για μετακίνηση σε μικρότερη απόσταση.