Σύνδεση του Apple TV Remote με το Apple TV
Το Apple TV Remote παρέχεται αυτόματα ζευγοποιημένο με το Apple TV σας. Εάν αποσυνδεθεί ή…

Φόρτιση του Apple TV Remote
Το Apple TV Remote διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Υπό φυσιολογική χρήση, πρέπει να το φορτίζετε λίγες…

Χρήση του Apple TV Remote για παιχνίδια
Το Apple TV Remote περιλαμβάνει επιταχυνσίμετρο και γυροσκόπιο που καθιστούν διασκεδαστική τη συμμετοχή σε μια…

Έλεγχος ευαισθησίας της επιφάνειας Touch
Μπορείτε να εξατομικεύσετε την επιφάνεια Touch του Apple TV Remote ώστε να ταιριάζει με το…