Ροή περιεχομένου μέσω AirPlay

Χρησιμοποιήστε το AirPlay για προβολή της οθόνης του Mac ή της συσκευής iOS σας απευθείας στο Apple TV και κοινή χρήση της με άλλα άτομα στον χώρο.

Για κοινή χρήση της οθόνης σας με αυτόν τον τρόπο, τόσο το Apple TV όσο και η συσκευή κοινής χρήσης ίσως να πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ομότιμη κοινή χρήση, ανατρέξτε στην Υποστήριξη Apple.

Προβολή συσκευής iOS στο Apple TV: Στη συσκευή iOS, σαρώστε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης για να αποκαλυφθεί το Κέντρο ελέγχου. Αγγίξτε το AirPlay Εικονίδιο AirPlay και μετά επιλέξτε Apple TV στη λίστα των συσκευών AirPlay.

Προβολή Mac στο Apple TV: Στο Mac', κάντε κλικ στο εικονίδιο AirPlay Εικονίδιο AirPlay στη γραμμή μενού Mac. Επιλέξτε το όνομα του Apple TV που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αντί για την προβολή της οθόνης του Mac σας, μπορείτε να στέλνετε μόνο τον ήχο από το Mac στο Apple TV και να χρησιμοποιείτε τα ηχεία που είναι συνδεδεμένα στον δέκτη AV σας.

Ακρόαση ήχου από Mac στο Apple TV: Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Option, κάντε κλικ στο εικονίδιο ήχου στη γραμμή μενού του Mac. Επιλέξτε Apple TV στη λίστα συσκευών εξόδου.

Μετονομασία Apple TV: Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα στο Apple TV σας ώστε να μπορείτε να το εντοπίζετε εύκολα σε λίστες συσκευών AirPlay. Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις στο Apple TV, μεταβείτε στο AirPlay > «Όνομα Apple TV».

Περιορισμός πρόσβασης στο Apple TV: Κατά τη χρήση του Apple TV ως συσκευή AirPlay, μπορείτε να ζητάτε από τους χρήστες να εισαγάγουν έναν κωδικό ή ένα συνθηματικό όταν προσπαθούν να συνδεθούν. Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στο AirPlay και ενεργοποιήστε την «Επαλήθευση συσκευής». Στη συνέχεια, μεταβείτε στο AirPlay > «Ασφάλεια» και επιλέξτε «Κωδικός» ή «Συνθηματικό». Εάν επιλέξετε «Κωδικός», ζητείται από τους χρήστες AirPlay να εισαγάγουν όταν η συσκευή επιχειρήσει να συνδεθεί. Εάν επιλέξετε «Συνθηματικό», σας ζητείται να δημιουργήσετε ένα συνθηματικό.

Επιδιόρθωση περικομμένης εικόνας AirPlay: Εάν η οθόνη AirPlay εμφανίζεται περικομμένη στο Apple TV, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υποσάρωση για εμφάνιση ολόκληρης της εικόνας. Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στο AirPlay > «Υποσάρωση οθόνης AirPlay». Εάν βλέπετε μαύρες γραμμές γύρω από την εικόνα, απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση.

Χρήση iTunes στο «σύννεφο»: Κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου από συσκευή AirPlay, μπορείτε να δώσετε εντολή στο Apple TV για ροή του περιεχομένου από έναν διακομιστή του iTunes παρά από το τοπικό δίκτυο της συνδεδεμένης συσκευής AirPlay. Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στο AirPlay > «Αναπαραγωγή αγορών από το iCloud».