Προφυλάξεις οθόνης

Το Apple TV εμφανίζει μια προφύλαξη οθόνης εάν βρίσκεται σε αδράνεια για περιορισμένο αριθμό λεπτών.

Η προφύλαξη οθόνης Aerial εμφανίζει υπέροχα βίντεο σε αργή κίνηση από μέρη ανά τον κόσμο που λαμβάνονται από διακομιστή στο Διαδίκτυο, καθιστώντας την προφύλαξη οθόνης πιο ελκυστική και δυναμική. Για την επιλογή Aerial, μπορείτε να ελέγχετε το πόσο συχνά το Apple TV πραγματοποιεί έλεγχο και λήψη νέων βίντεο.

Αλλαγή της συχνότητας λήψης της προφύλαξης οθόνης Aerial: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Προφύλαξη οθόνης» και επιλέξτε «Λήψη νέων βίντεο» και μετά επιλέξτε μια ρύθμιση.

Επιστροφή στη χρήση του Apple TV: Όταν είναι ενεργή η προφύλαξη οθόνης, πιέστε την επιφάνεια Touch για να επιστρέψετε στην εφαρμογή που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως.

Επιλογή διαφορετικής προφύλαξης οθόνης: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Προφύλαξη οθόνης» και επιλέξτε «Τύπος». Στη συνέχεια, επιλέξτε την προφύλαξη οθόνης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Επιλογή των φωτογραφιών που θα εμφανίζονται: Πολλές από τις επιλογές προφυλάξεων οθόνης εμφανίζουν μια παρουσίαση φωτογραφιών—αυτές οι φωτογραφίες μπορεί να παρέχονται από την Apple ή να είναι δική σας συλλογή που είναι αποθηκευμένη στο iCloud. Για να επιλέξετε τις φωτογραφίες που θα χρησιμοποιούνται, στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Προφύλαξη οθόνης» και επιλέξτε «Τύπος». Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν από τους τύπους προφυλάξεων οθόνης που βασίζονται σε φωτογραφίες.

Εάν επιλέξετε «Οι φωτογραφίες μου», ανοίγει η εφαρμογή Φωτογραφίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο θέμα Καθορισμός φωτογραφιών ως προφύλαξη οθόνης.

Καθορισμός του χρόνου καθυστέρησης προφύλαξης οθόνης: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Προφύλαξη οθόνης», επιλέξτε τη ρύθμιση «Έναρξη μετά από» και στη συνέχεια καθορίστε τον αριθμό λεπτών. Έτσι δίνετε εντολή στο Apple TV να ξεκινά αυτόματα την προφύλαξη οθόνης όταν η συσκευή είναι σε αδράνεια για την καθορισμένη διάρκεια.