Προσαρμογή της οθόνης Αφετηρίας

Η πάνω γραμμή της οθόνης Αφετηρίας είναι ένα υπέροχο σημείο για τις αγαπημένες σας εφαρμογές. Όταν επισημάνετε μια εφαρμογή στην πάνω γραμμή, λαμβάνετε συντομεύσεις μέσω των οποίων μπορείτε να μεταβείτε σε περιεχόμενο χωρίς να ανοίγετε πρώτα την εφαρμογή.

Μπορείτε να αποφασίσετε ποιες εφαρμογές θα εμφανίζονται στην πάνω γραμμή και να τις τακτοποιείτε με τη σειρά που προτιμάτε ή να διαγράψετε εφαρμογές που εμφανίζονται στην οθόνη Αφετηρίας.

Αναδιάταξη εφαρμογών: Χρησιμοποιώντας την επιφάνεια Touch στο Apple TV Remote, επισημάνετε μια εφαρμογή και μετά πατήστε παρατεταμένα έως ότου η επιλογή ξεκινήσει να τρεμοπαίζει. Σαρώστε για να μετακινήσετε την εφαρμογή σε μια νέα τοποθεσία και μετά πιέστε ξανά την επιφάνεια Touch για να αποθηκεύσετε τη νέα διευθέτηση.

Επιλογή των εφαρμογών της πάνω γραμμής: Μετακινήστε τις αγαπημένες σας εφαρμογές στην πάνω γραμμή της οθόνης Αφετηρίας. Ίσως λάβετε επιπρόσθετες επιλογές και συντομεύσεις όταν τις επισημάνετε.

Διαγραφή εφαρμογής: Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια Touch για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε και μετά πατήστε παρατεταμένα έως ότου η επιλογή ξεκινήσει να τρεμοπαίζει. Πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης για περισσότερες επιλογές και μετά επιλέξτε «Διαγραφή».

Η διαγραφή μιας εφαρμογής διαγράφει επίσης τα δεδομένα της. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκ νέου λήψη οποιασδήποτε εφαρμογής που έχετε αγοράσει από το App Store, χωρίς χρέωση, αλλά τα δεδομένα ενδέχεται να μην επανέλθουν.