Προσαρμογή ήχου

Μπορείτε να ελέγχετε την ένταση ήχου της τηλεόρασης ή του δέκτη A/V σας με το Apple TV Remote. Επιπρόσθετα χειριστήρια ήχου σάς επιτρέπουν να αλλάξετε τα ηχεία AirPlay, να επιλέξετε ακουστικά Bluetooth, να αλλάξετε το κομμάτι ήχου γλώσσας μιας τηλεοπτικής εκπομπής ή ταινίας ή να μειώσετε τους δυνατούς ήχους.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου: Πατήστε το κουμπί Κουμπιά αύξησης έντασης ήχου ή Κουμπί μείωσης έντασης ήχου στο Apple TV Remote. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του τηλεχειριστηρίου για έλεγχο της τηλεόρασης ή του δέκτη σας, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος του συστήματος οικιακής ψυχαγωγίας σας μέσω του Apple TV Remote.

Πρόσβαση στα χειριστήρια ήχου: Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, σαρώστε προς τα κάτω για εμφάνιση του τμήματος «Πληροφορίες» και μετά σαρώστε για εμφάνιση του τμήματος «Ήχος».

Το μενού «Ήχος» κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

Μείωση δυνατών ήχων: Επιλέξτε «Μείωση δυνατών ήχων» για βελτίωση των διαλόγων και μείωση των δυνατών ήχων προκειμένου να μην ενοχλούνται τα άλλα άτομα.

Αλλαγή της γλώσσας: Επιλογή διαφορετικής γλώσσας ήχου.

Αλλαγή ηχείων: Επιλέξτε ένα άλλο ηχείο AirPlay στο δίκτυό σας ή επιλέξτε ζευγοποιημένα ηχεία ή ακουστικά Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή ρυθμίσεων βίντεο και ήχου.