Πλοήγηση στο Apple TV

Η οθόνη Αφετηρίας στο Apple TV σάς παρέχει εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές και σε ρυθμίσεις. Παράλληλα, όταν επισημάνετε μια εφαρμογή που βρίσκεται στην πάνω γραμμή, ενδέχεται να βλέπετε συντομεύσεις εφαρμογής στην πάνω πλευρά της οθόνης Αφετηρίας. Για να αλλάξετε την όψη της οθόνης Αφετηρίας, ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή της οθόνης Αφετηρίας.

Οθόνη Αφετηρίας Apple TV

Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια Touch και τα κουμπιά στο Apple TV Remote για να πλοηγηθείτε στο Apple TV.

Τηλεχειριστήριο Apple TV 2

Πλοήγηση στο Apple TV: Σαρώστε αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω στην επιφάνεια Touch. Η επισημασμένη εφαρμογή επεκτείνεται ελαφρά.

Επιλεγμένη εφαρμογή στην οθόνη Αφετηρίας

Επιλογή στοιχείου: Σαρώστε για να επισημάνετε το στοιχείο και μετά πιέστε την επιφάνεια Touch.

Πρόσβαση σε θεματικά μενού: Πατήστε παρατεταμένα την επιφάνεια Touch. Εάν επισημάνατε ένα στοιχείο που διαθέτει περισσότερες επιλογές, εμφανίζονται σε ένα αναδυόμενο μενού.

Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης: Εάν εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο για την εισαγωγή κειμένου, σαρώστε κατά μήκος των χαρακτήρων για να επισημάνετε έναν και μετά πιέστε την επιφάνεια Touch για να τον επιλέξετε. Για να αλλάξετε πληκτρολόγια, σαρώστε προς τα κάτω και επιλέξτε κεφαλαία γράμματα, πεζά γράμματα ή ειδικά σύμβολα. Για να εισαγάγετε έναν εναλλακτικό χαρακτήρα (όπως ένα γράμμα με τόνο), επισημάνετε τον χαρακτήρα και μετά πιέστε παρατεταμένα την επιφάνεια Touch για να επιλέξετε μια επιλογή.

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη: Πατήστε το κουμπί Κουμπί μενού.

Επιστροφή στην οθόνη Αφετηρίας: Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας Κουμπί Αφετηρίας.

Προβολή ανοιχτών εφαρμογών: Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας Κουμπί Αφετηρίας δύο φορές. Δείτε την ενότητα Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών.

Μετάβαση του Apple TV σε κατάσταση ύπνου: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Αφετηρίας Κουμπί Αφετηρίας και μετά επιλέξτε «Ύπνος». Ανατρέξτε στην ενότητα Μετάβαση του Apple TV σε κατάσταση ύπνου ή αφύπνισή του.

Ανοίξτε την Αναζήτηση. Πατήστε το κουμπί αναζήτησης Κουμπί αναζήτησης για να εκκινήσετε την εφαρμογή «Αναζήτηση» Εικονίδιο εφαρμογής «Αναζήτηση» και να βρείτε περιεχόμενο που θέλετε να παρακολουθήσετε.