Διαχείριση των εφαρμογών σας

Το Apple TV παρέχεται προφορτωμένο με μια συλλογή εφαρμογών στην οθόνη Αφετηρίας. Μπορείτε να προσθέσετε άλλες εφαρμογές χρησιμοποιώντας το App Store App Store. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Το App Store με μια ματιά.

Άνοιγμα εφαρμογής: Πλοηγηθείτε σε μια εφαρμογή στην οθόνη Αφετηρίας και μετά πιέστε την επιφάνεια Touch για να την ανοίξετε. Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας Κουμπί Αφετηρίας για να επιστρέψετε στην οθόνη Αφετηρίας για να επιλέξετε άλλη εφαρμογή.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορη εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών τις οποίες είχατε ανοίξει προηγουμένως. Ανατρέξτε στην ενότητα Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών.

Αλλαγή των ρυθμίσεων μιας εφαρμογής: Ορισμένες εφαρμογές διαθέτουν ένα μενού «Ρυθμίσεις» εντός της εφαρμογής. Για άλλες εφαρμογές, μπορείτε να μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, να επιλέξετε «Εφαρμογές» και μετά να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε.