Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Μπορείτε να πραγματοποιείτε γρήγορη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών στο Apple TV χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψετε πρώτα στην οθόνη Αφετηρίας. Αυτή η διαδικασία μοιάζει αρκετά με τη δυνατότητα πολυδιεργασίας σε iPhone ή iPad.

Εμφάνιση πρόσφατων εφαρμογών: Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας Κουμπί Αφετηρίας δύο φορές γρήγορα. Μικρά παράθυρα που αντιπροσωπεύουν καθεμία από τις ανοιχτές εφαρμογές εμφανίζονται σε μια γραμμή στην οθόνη.

Επιλογή διαφορετικής εφαρμογής: Σαρώστε αριστερά ή δεξιά για να πλοηγηθείτε σε διαφορετική εφαρμογή. Πιέστε την επιφάνεια Touch για να ανοίξετε την εφαρμογή που βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης.

Επιβολή τερματισμού της επισημασμένης εφαρμογής: Σαρώστε προς τα πάνω για να επιβάλετε τον τερματισμό της επισημασμένης εφαρμογής.

Για αποχώρηση από την εναλλαγή εφαρμογών χωρίς αλλαγή εφαρμογών, πατήστε το κουμπί Κουμπί μενού.