Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας και χειρισμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προκειμένου να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό, διαβάστε όλες τις παρακάτω πληροφορίες ασφάλειας και τις οδηγίες λειτουργίας, προτού χρησιμοποιήσετε το Apple TV. Αν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες ασφάλειας, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλος τραυματισμός, ή ζημιά στο Apple TV ή σε άλλη ιδιοκτησία.

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες για την ασφαλή χρήση του Apple TV.

 • Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες.

 • Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες.

 • Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.

 • Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

 • Μη χρησιμοποιείτε το Apple TV κοντά σε νερό.

 • Να το καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.

 • Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλη συσκευή (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.

 • Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή συνθλιφτεί, ιδιαίτερα στα βύσματα και στο σημείο εξόδου του από το Apple TV.

 • Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

 • Να αποσυνδέετε το Apple TV από το ρεύμα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • Όλες οι εργασίες επισκευής πρέπει να ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς σέρβις. Το σέρβις απαιτείται εάν το Apple TV έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως π.χ. ζημιά στο καλώδιο ή το βύσμα ρεύματος, εάν χύθηκε νερό ή έπεσαν αντικείμενα μέσα στο Apple TV, εάν το Apple TV εκτέθηκε σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έπεσε στο δάπεδο.

Τροφοδοσία Το Apple TV δεν διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Για την αποσύνδεση του Apple TV από το ρεύμα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή. Κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του Apple TV, να κρατάτε πάντοτε το βύσμα από τις πλαϊνές πλευρές του. Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από το μεταλλικό τμήμα του βύσματος.

Τοποθεσία Μη χρησιμοποιείτε το Apple TV σε εξωτερικούς χώρους. Το Apple TV προορίζεται για χρήση αποκλειστικά και μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην τοποθετείτε το Apple TV πάνω ή κοντά σε πηγές γυμνής φλόγας, όπως π.χ. αναμμένα κεριά. Μη χρησιμοποιείτε το Apple TV κοντά σε νερό. Μην εκθέτετε το Apple TV σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών και μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει υγρό, όπως π.χ. βάζο, πάνω στο Apple TV. Μη μετακινείτε το Apple TV εάν είναι συνδεδεμένη σε αυτό μια άλλη συσκευή, όπως π.χ. τηλεόραση, υπολογιστής ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το Apple TV στη βροχή, σε υγρά, υγρασία, υπερβολική θερμότητα ή γυμνή φλόγα.

Καθαρισμός και φροντίδα Πριν καθαρίσετε το Apple TV, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και όλα τα υπόλοιπα καλώδια. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί χωρίς χνούδι. Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά για τζάμια, οικιακά καθαριστικά, σπρέι αεροζόλ, διαλυτικά, οινόπνευμα, αμμωνία ή λειαντικά για τον καθαρισμό του Apple TV.

Επισκευή Μην επισκευάζετε οι ίδιοι τη συσκευή. Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για το σέρβις στη διεύθυνση www.apple.com/support/appletv/service/faq.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε το Apple TV. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και καταστροφής από την αποσυναρμολόγησή του που δεν καλύπτεται από την περιορισμένη εγγύηση. Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχουν μέρη που δεν επιδέχονται επισκευή από τον χρήστη.

Χειρισμός Το Apple TV μπορεί να υποστεί ζημιά λόγω ακατάλληλης αποθήκευσης ή χειρισμού. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μη σας πέσει το Apple TV κατά τη μεταφορά του.

Θερμοκρασία λειτουργίας Το Apple TV λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 0° και 35°C και πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ -20° και 45°C. Όταν χρησιμοποιείται το Apple TV, είναι φυσιολογικό να ζεσταθεί το περίβλημα. Το περίβλημα του Apple TV έχει σχεδιαστεί για μεταφορά της θερμότητας από το εσωτερικό της μονάδας προς τον ψυχρότερο αέρα στο εξωτερικό της.

Ιατρικές παθήσεις Αν έχετε κάποια ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από το Apple TV (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Apple TV.

Ιατρικές συσκευές Το Apple TV Remote περιέχει πομποδέκτες που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να δημιουργήσουν παρεμβολές σε βηματοδότες, απινιδωτές και άλλες ιατρικές συσκευές. Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκατοστών μεταξύ του βηματοδότη ή απινιδωτή σας και του Apple TV Remote. Αν υπάρχει υποψία ότι το Apple TV Remote προκαλεί παρεμβολές στον βηματοδότη σας ή άλλη ιατρική συσκευή, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και συμβουλευτείτε τον ιατρό σας για πληροφορίες σχετικά με την ιατρική συσκευή σας.

Επαναληπτική κίνηση Όταν εκτελείτε επαναληπτικές δραστηριότητες, όπως η ενασχόληση με παιχνίδια στο Apple TV, ίσως αισθανθείτε περιστασιακή ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας. Αν αισθανθείτε ενόχληση, διακόψτε αυτές τις δραστηριότητες και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.

Φόρτιση του Apple TV Remote Φορτίστε το Apple TV Remote με το παρεχόμενο καλώδιο Lightning ή με άλλα καλώδια Lightning τρίτων που φέρουν την ένδειξη «Made for iPhone». Η χρήση πλαστών ή κατεστραμμένων καλωδίων ή φορτιστών ή η φόρτιση σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στο Apple TV Remote ή άλλα υπάρχοντα. Όταν χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό για να φορτίσετε το Apple TV Remote, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Lightning έχει εισαχθεί πλήρως στο τροφοδοτικό προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό σε πρίζα ρεύματος.

Καλώδιο και βύσμα Lightning Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή του βύσματος με το δέρμα όταν είναι συνδεδεμένο ένα καλώδιο Lightning σε πηγή τροφοδοσίας, διότι μπορεί να προκληθεί ενόχληση ή τραυματισμός. Αποφύγετε καταστάσεις όπου το δέρμα σας είναι σε επαφή με το βύσμα Lightning για παρατεταμένο χρονικό διάστημα όταν είναι συνδεδεμένο. Για παράδειγμα, ενώ το Apple TV Remote φορτίζει ή ενώ το καλώδιο Lightning είναι συνδεδεμένο σε πηγή ρεύματος, μην κοιμάστε πάνω σε αυτό ή μην το τοποθετείτε κάτω από κουβέρτα, μαξιλάρι ή από το σώμα σας. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν έχετε κάποια σωματική ιδιαιτερότητα που σας αποτρέπει να αντιληφθείτε τη θερμότητα πάνω στο σώμα.

Ο αποχρωματισμός του βύσματος Lightning μετά από κανονική χρήση είναι φυσιολογικός. Αποχρωματισμό ενδέχεται να προκαλέσει και σκόνη, υπολείμματα και έκθεση σε υγρά. Για να αναστρέψετε τον αποχρωματισμό, ή αν το καλώδιο θερμανθεί κατά τη χρήση ή δεν φορτίζει το Apple TV Remote, αποσυνδέστε το καλώδιο Lightning από τον υπολογιστή σας ή το τροφοδοτικό και καθαρίστε το με ένα μαλακό, στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μη χρησιμοποιείτε υγρά ή καθαριστικά προϊόντα για τον καθαρισμό του βύσματος Lightning.

Παιχνίδια Κρατήστε σφιχτά το Apple TV Remote και αποφύγετε την υπερβολική κίνηση κατά τη διάρκεια παιχνιδιών στο Apple TV. Χρησιμοποιήστε το Remote Loop (πωλείται ξεχωριστά) και κρατήστε σταθερά το Apple TV Remote για την αποτροπή τραυματισμού ή ακούσιας πρόκλησης ζημιάς στο Apple TV Remote σας ή άλλη ιδιοκτησία.

Πληροφορίες συσκευής Πληροφορίες όπως ο αριθμός μοντέλου, ο σειριακός αριθμός και η ονομαστική ισχύς βρίσκονται στο κάτω μέρος του Apple TV. Για την εύρεση του σειριακού αριθμού στην οθόνη, στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, επιλέξτε «Γενικά» > «Πληροφορίες».