Ιστότοπος υποστήριξης Apple TV

Περιεκτικές πληροφορίες υποστήριξης διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση www.apple.com/support/appletv. Για να επικοινωνήσετε με την Apple για εξατομικευμένη υποστήριξη (δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές), επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/gr/support/contact.