Η Apple και το περιβάλλον

Στην Apple, αναγνωρίζουμε ότι αποτελεί ευθύνη μας να ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιδράσεις των δραστηριοτήτων και προϊόντων μας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/environment.