Δήλωση συμμόρφωσης ENERGY STAR®

Λογότυπο ENERGY STAR

Ως εταίρος στο πρόγραμμα ENERGY STAR, η Apple έχει διασφαλίσει ότι το παρόν προϊόν πληροί τις οδηγίες ENERGY STAR για ενεργειακή απόδοση. Το πρόγραμμα ENERGY STAR είναι μια εταιρική σχέση μεταξύ κατασκευαστών ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την προώθηση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας προϊόντων εξοικονομεί χρήματα και διευκολύνει στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων.

Από προεπιλογή, η διαχείριση ενέργειας είναι ενεργοποιημένη και θέτει το Apple TV σε κατάσταση ύπνου μετά από 1 ώρα αδράνειας. Για άμεση μετάβαση του Apple TV σε κατάσταση ύπνου, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας Κουμπί Αφετηρίας στο τηλεχειριστήριο. Για να αφυπνίσετε το Apple TV, πατήστε το κουμπί Αφετηρίας Κουμπί Αφετηρίας στο τηλεχειριστήριο. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ύπνου στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» >«Ύπνος μετά από».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ENERGY STAR, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.energystar.gov.