Επιλογή αποτελέσματος αναζήτησης

Όταν επιλέξετε ένα αντικείμενο στα αποτελέσματα αναζήτησης, βλέπετε τις λεπτομέρειες του βίντεο.

Οθόνη που εμφανίζει την οθόνη αναζήτησης μιας ταινίας.

Θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμογών όπου το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο.