Αναζήτηση σε συγκεκριμένη εφαρμογή

Από προεπιλογή, η εφαρμογή «Αναζήτηση» εντοπίζει αποτελέσματα σε όλες τις εφαρμογές με δυνατότητα αναζήτησης. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αναζήτηση για ένα βίντεο σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Οι περισσότερες εφαρμογές παρέχουν μια επιλογή αναζήτησης, συνήθως επάνω δεξιά.

Οθόνη που εμφανίζει την επιλογή «Αναζήτηση» σε μια εφαρμογή