Αναζήτηση κατά κείμενο
Το Apple TV περιλαμβάνει μια εφαρμογή «Αναζήτηση» που σας επιτρέπει να βρίσκετε ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές,…

Επιλογή αποτελέσματος αναζήτησης
Όταν επιλέξετε ένα αντικείμενο στα αποτελέσματα αναζήτησης, βλέπετε τις λεπτομέρειες του βίντεο. Θα βρείτε αναλυτικές…

Αναζήτηση σε συγκεκριμένη εφαρμογή
Από προεπιλογή, η εφαρμογή «Αναζήτηση» εντοπίζει αποτελέσματα σε όλες τις εφαρμογές με δυνατότητα αναζήτησης. Ωστόσο,…