Επισκόπηση

Apple TV συνδεδεμένο σε τηλεόραση. Εμφανίζεται η οθόνη Αφετηρίας.

Ο παρών οδηγός περιγράφει τις δυνατότητες υλισμικού και λογισμικού του Apple TV (4ης γενιάς). Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητες σε όλες τις περιοχές.

Για πληροφορίες σχετικά με παλαιότερα μοντέλα Apple TV, μεταβείτε στη διεύθυνση www.apple.com/support/appletv.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του Apple TV, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση Apple TV.