Διαμόρφωση Apple TV

Για να χρησιμοποιήσετε το Apple TV, χρειάζεστε:

  • Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας με υποδοχή HDMI, με δυνατότητα εμφάνισης βίντεο 720p ή 1080p

  • Ένα καλώδιο HDMI για σύνδεση του Apple TV με την τηλεόραση

  • Πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο 802.11 (για την ασύρματη ροή απαιτείται 802.11a, g, n ή ac), δίκτυο Ethernet ή ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο.

  • Λογαριασμό στο iTunes Store για αγορές, ενοικιάσεις και χρήση της Οικιακής κοινής χρήσης μέσω iTunes

Apple TV με επισημασμένη λυχνία κατάστασης
Πίσω μέρος του Apple TV με επισημασμένες τις θύρες

Διαμόρφωση Apple TV: Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το όνομα του ασύρματου δικτύου σας (και τον κωδικό πρόσβασης εάν το δίκτυο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης). Εάν χρησιμοποιείτε ενσύρματο δίκτυο, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε το Apple TV σας.

  • Σύνδεση Apple TV: Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στην υποδοχή HDMI του Apple TV σας και το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή HDMI της τηλεόρασής σας.

  • Τροφοδοσία Apple TV: Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύματος στη θύρα τροφοδοσίας του Apple TV και το άλλο άκρο σε μια πρίζα ρεύματος.

  • Επιλογή της εισόδου HDMI στην τηλεόρασή σας: Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και μετά επιλέξτε την είσοδο HDMI στην οποία είναι συνδεδεμένο το Apple TV. Σε ορισμένες τηλεοράσεις, αυτό ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα.

  • Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη: Μια σειρά οθονών διαμόρφωσης σάς βοηθούν σχετικά με τη σύνδεση στο Διαδίκτυο και τα υπόλοιπα στοιχεία διαμόρφωσης. Για να χρησιμοποιήσετε το VoiceOver κατά τη διαμόρφωση, πατήστε το κουμπί Κουμπί μενού στο Apple TV Remote τρεις φορές. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα VoiceOver.

Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταφέρετε αυτόματα το δίκτυο Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασής του καθώς και τα στοιχεία λογαριασμού Apple ID αυτόματα στο Apple TV από μια συσκευή iOS με iOS 9.1 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Αυτόματη διαμόρφωση του Apple TV μέσω μιας συσκευής iOS: Όταν εμφανιστεί η οθόνη διαμόρφωσης του Apple TV, ξεκλειδώστε τη συσκευή iOS σας και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth® και το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένα. Αγγίξτε τη συσκευή iOS σας στο Apple TV και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής iOS και στο Apple TV.

Σημείωση: Η αυτόματη διαμόρφωση δεν μεταφέρει στοιχεία λογαριασμού για εφαρμογές τρίτων όπως το Netflix ή το Hulu και δεν ενεργοποιεί το iTunes Match ή την Οικιακή κοινή χρήση.