Λογαριασμοί για άλλους παρόχους περιεχομένου

Μερικές εφαρμογές και μερικοί πάροχοι περιεχομένου όπως το Netflix, το HBO NOW και το Showtime, απαιτούν να συνδεθείτε προτού τα χρησιμοποιήσετε. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή για να συνδεθείτε ή για να διαμορφώσετε έναν λογαριασμό, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αλλαγή ρυθμίσεων εφαρμογής: Μερικές εφαρμογές ενδέχεται να παρέχουν ρυθμίσεις που μπορείτε να τροποποιήσετε εντός της εφαρμογής. Εναλλακτικά, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Εφαρμογές» και επιλέξτε μια εφαρμογή για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.