Το Apple ID σας
είναι ο λογαριασμός που χρησιμοποιείτε για σχεδόν ό,τι κάνετε στο Apple TV σας, συμπεριλαμβανομένης της…

Λογαριασμοί για άλλους παρόχους περιεχομένου
Μερικές εφαρμογές και μερικοί πάροχοι περιεχομένου όπως το Netflix, το HBO NOW και το Showtime,…