Επισκόπηση
Ο παρών οδηγός περιγράφει τις δυνατότητες υλισμικού και λογισμικού του Apple TV (4ης γενιάς). Δεν…

Apple TV Remote
Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια Touch του για να διαμορφώσετε το Apple TV σας. Σαρώστε αριστερά, δεξιά,…

Διαμόρφωση Apple TV
Για να χρησιμοποιήσετε το Apple TV, χρειάζεστε: Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας με υποδοχή HDMI, με δυνατότητα…

Διαμόρφωση λογαριασμών